Download onze privacyverklaring

Eetcafé Wij Ook & Café We Gaan Beginnen, gevestigd aan De Ruyterstraat 26 & 23 6512 GE, Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Site: www.wegaanbeginnen.nl & www.eetcafewijook.nl

E-mail: info@wegaanbeginnen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Aanvullende persoonsgegevens die u verstrekt in correspondentie met ons en/of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)
 • Webbrowser en type apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze expliciete toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raden we ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van de ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wegaanbeginnen.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • Het versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Om goederen en diensten aan u te leveren.
 • Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen analyseert jouw gedrag op de website en gebruikt dit vervolgens om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen verwerkt ook persoonsgegevens wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat een persoon tussenbeide komt (zoals een medewerker van Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen).

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Gegevens contactformulier

 • Uw naam, e-mailadres, bericht en eventueel uw telefoonnummer worden voor onbepaalde tijd bewaard op de website. De gegevens kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht.

Analytische gegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, uw webbrowser en apparaattype opgeslagen door Google Analytics. Deze worden 26 maanden bewaard en vervolgens automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden wanneer dit strikt nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit zijn bedrijven die zorgen voor de hosting van onze website en e-mail, het functioneren van de website, om de veiligheid van de klantdatum van de website van Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen bij te houden. Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen maakt gebruik van technische en functionele cookies. Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen maakt ook gebruik van analytische cookies, dus alleen voor degenen die geen inbreuk zouden maken op uw privacy. IP-adressen worden anoniem gemaakt en worden niet opgeslagen. Een cookie is een klein tekstbestand dat na de eerste keer op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen en maximaal 1 maand wordt bewaard. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook gebruiken we die cookies om de website te optimaliseren. Verder plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Na uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Deze website plaatst ook cookies van derden, zoals adverteerders en/of mediabedrijven.

Als u zich wilt afmelden voor cookies, is het mogelijk om uw webbrowser zo in te stellen dat deze deze cookies niet meer kan opslaan. U kunt ook alle informatie uit uw browser verwijderen die tot nu toe is opgeslagen.

Instellingen voor cookies bekijken en beheren:

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Verder heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u aangewezen bedrijf, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen door een e-mail te sturen naar info@wegaanbeginnen.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Het is belangrijk om de MRZ (machine readable zone, de stroken met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart te maken voor de bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar te allen tijde binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen wil Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op welk moment u ook het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed genoeg beveiligd zijn of u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan gerust contact met ons op via www.wegaanbeginnen.nl of www.eetcafewijook.nl of per mail via info@wegaanbeginnen.nl. Eetcafé Wij Ook & Restaurant We Gaan Beginnen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit zie je aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u namens ons e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te verkrijgen.
 • DNSSES is een extra beveiliging (naast DNS) voor het converteren van een domeinnaam naar het bijbehorende IP-adres; Het is voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen we dat u wordt doorgestuurd naar een vals IP-adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 oktober 2023.